เคยสังเกตมั๊ยครับว่าสปริงโชคหน้าความถี่ไม่เท่ากันตลอดเส้น...

การสนทนาใน 'Aerox Club (Thailand)' เริ่มโดย อสูร แดง, 19 กรกฎาคม 2017

    เคยสังเกตมั๊ยครับว่าสปริงโชคหน้าความถี่ไม่เท่ากันตลอดเส้น เวลาใส่เอาด้านชิดลงล่าง-กับขึ้นบนจะให้ผลต่างกันอย่างไร
     

แบ่งปันหน้านี้