mọi người dịch giúp e với 09.287

การสนทนาใน 'Click Vario Club (Vietnam)' เริ่มโดย Phạm Thế Sơn, 6 พฤศจิกายน 2017

  mọi người dịch giúp e với
  09.287
   
 1. không chín hai tám bảy... nha bác :)
   
 2. Không sinh mãi bát thất
   
 3. Trần Linh

  Trần Linh Guest

  Không thừa mãi. Phát thất... Làm kg có dư là nghèo...
   

แบ่งปันหน้านี้