Dash, LS, LS 125 มีเล่มไมรโอนคับมีโค้งให้คับปั้มบนกับกันสะบัดแท้ไตวันโช็คแก็สซีแท้ตัวแข่งนอกนั้นตามรูปเล...

การสนทนาใน 'ตลาดซื้อขายมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ (2 Stroke)' เริ่มโดย พงศ์พันธ์ สร้อยสวัสดิ์ อุ๊ยจะหลุด, 6 พฤศจิกายน 2017

    มีเล่มไมรโอนคับมีโค้งให้คับปั้มบนกับกันสะบัดแท้ไตวันโช็คแก็สซีแท้ตัวแข่งนอกนั้นตามรูปเลยคับระเอียดแช
    ฿30,000
    [​IMG]
     

แบ่งปันหน้านี้