ผมอยู่โสนสมุทรปราการ...

การสนทนาใน 'Aerox Club (Thailand)' เริ่มโดย จุฑารัตน์ นรบดี, 13 พฤษภาคม 2017

    ผมอยู่โสนสมุทรปราการ แถวๆสำโรงครับ...มีร้านใหนเหมาะที่จะไปถอยมาบ้างครับ...ตัวRหรือABSดีครับ
     

แบ่งปันหน้านี้